Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επαγγελματική ευθύνη μηχανικού: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Ασφαλιστήριο;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"