Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επιχειρήσεις ψυχαγωγίας: Βασική παράμετρος η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"