Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Επιχειρηματικές ασφαλίσεις: Απαιτούν επαγγελματικές συνέργειες" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"