Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Εργατικά ατυχήματα & αστική ευθύνη: Πεδίο δράσης για την ασφαλιστική αγορά!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"