Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ευθύνες Νοσοκομείων και Ασφάλιση: Αστική Ευθύνη" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"