Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ευθύνη: Αφορά τον κάθε σύγχρονο επαγγελματία" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"