Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών κλινικών: Αναγκαίος ο πραγματικός εκσυγχρονισμός" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"