Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατρική ευθύνη & ασφάλιση: Χρειάζεται σωστή προσέγγιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"