Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατρική ευθύνη: Σύγχρονη ορθολογική προσέγγιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"