Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατρικός Τουρισμός & Αστική Ευθύνη: Απαιτείται αξιοπιστία & υπευθυνότητα!" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".