Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός & αστική ευθύνη: Απαραίτητη η ασφάλιση" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"