Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Μελέτη & Κατασκευή Οικοδομικών Έργων: Ενδιαφέρει Μηχανικούς αλλά και Ασφαλιστές" στο BLOG, στο Portal του "NextDeal" και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών "B2Green"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Μελέτη & Κατασκευή Οικοδομικών Έργων: Ενδιαφέρει Μηχανικούς αλλά και Ασφαλιστές" δημοσιεύθηκε στο BLOG, στο Portal του "NextDeal" και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών "B2Green".