Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Μελλοντικές επενδύσεις: Στοιχείο εκσυγχρονισμού η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"