Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ e-ΕΠΟΧΗ: Ο Ρόλος & οι Ευθύνες τους" στο BLOG και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης "B2Green"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ e-ΕΠΟΧΗ: Ο Ρόλος & οι Ευθύνες τους" δημοσιεύθηκε στο BLOG και στην ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Τεχνικών B2Green.