Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ποιότητα ασφαλιστηρίων: Αναγκαία για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"