Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Προστασία καταναλωτή & ασφάλιση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".