Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ρομποτική ιατρική & Αστική Ευθύνη: Απαιτείται ορθολογική προσέγγιση της ασφάλισης" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"