Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τεχνικά έργα & Ασφάλιση: Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις αλλά..." στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"