Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα τη Συμμετοχή της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ σε ειδικό Συνέδριο για τα DRONES στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".