Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Τύπος “Claims Made” & Εκτεταμένη Περίοδος Προβολής Απαιτήσεων" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"