Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας: Ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ασφαλιστική Αγορά" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"