Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Αστική Ευθύνη & Ασφάλιση: Η ελληνική πραγματικότητα” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"