Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"