Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών: Αναγκαία, πέρα από την όποια Πρόληψη!” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"