Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"