Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστών ” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"