Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ: Διαχρονική ανάγκη που συζητιέται μετά από κάποιο σεισμό” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"