Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Εκσυγχρονισμός στο πνεύμα της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".