Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ασφαλιστική διαμεσολάβηση και IDD - Να μη χαθεί ξανά η ευκαιρία!” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".