Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ιατρικός Τουρισμός & Αστική Ευθύνη” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"