Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από τα πολιτικά κόμματα!” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"