Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-Γιατί, η έννοια της Ευθύνης είναι ευρύτερη…” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - Γιατί, η έννοια της Ευθύνης είναι ευρύτερη…” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"