Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Λογιστές-Θεσμικό Πλαίσιο & Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"