Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Οδηγία IDD & Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Σκέψεις και ανησυχίες” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"