Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Οδηγία IDD: Όχι στην υποβάθμιση του Μεσίτη και στην κατάργηση του Συμβούλου Ασφαλίσεων” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"