Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ο θεσμός της ασφάλισης & η ευθύνη του ασφαλιστή” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"