Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών – Υπάρχει έλλειψη υπευθυνότητας & αντικειμενικής ενημέρωσης” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"