Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Ποιότητα-Βασική Αρχή στο «επιχειρείν» του Αύριο” στο Blog & δημοσιευσή του στο Portal "Insurance-Daily"