Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΥΘΥΝΕΣ - Στην Ελλάδα αναλαμβάνονται χωρίς “άμυνα”!” στο Blog & δημοσίευσή του στο Portal "Next Deal"