Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Τι γνωρίζετε για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας;” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Τι γνωρίζετε για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας;” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".