Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “ Αστική ευθύνη και ασφάλιση: Υπεύθυνη ελεύθερη άποψη!” στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Αστική ευθύνη και ασφάλιση: Υπεύθυνη ελεύθερη άποψη!” αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal".