Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα “Eίσαι στέλεχος επιχείρησης. Είσαι ασφαλισμένος;” δημοσιεύθηκε στο Portal "ΤΟ ΧΡΗΜΑ"