Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙ): Ερωτήσεις & Υπεύθυνες απαντήσεις από τους Ειδικούς" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "iDRONES"