Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Drones: Θεσμικό πλαίσιο & Ασφάλιση κινδύνων από τη χρήση τους" αναρτήθηκε στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"