Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα στη Ναυτεμπορική "Περιβαλλοντική ευθύνη: Ανάγκη ορθολογικής αντιμετώπισης και στη χώρα μας"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με τίτλο «Περιβαλλοντική Ευθύνη: Ανάγκη ορθολογικής αντιμετώπισης και στη χώρα μας», δημοσιεύθηκε στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 24 Οκτωβρίου 2012.