Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα στο NextDeal_"Αστική Ευθύνη-Μάλλον δεν τη γνωρίζουμε με επάρκεια!"

Άρθρο κ. Γεώργιου Κουτίνα,  με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - Μάλλον δεν τη γνωρίζουμε με επάρκεια!».
Δημοσιεύθηκε στην ημερήσια ηλεκτρινική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά "NextDeal" -19 Σεπτεμβρίου 2012.