Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα στο NextDeal με θέμα: "Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση_Αναγκαία η Επαγγελματική Συνέργια!"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα στο NextDeal με θέμα: "Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση_Αναγκαία η Επαγγελματική Συνέργια!"

Δημοσιεύθηκε στην ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά "NextDeal" - 2 Αυγούστου 2013.