Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα στο NextDeal με θέμα: "Προστασία του καταναλωτή & ο ρόλος της Ασφάλισης"

Άρθρο κ. Γεώργιου Κουτίνα,  με θέμα «Προστασία του καταναλωτή και ο ρόλος της Ασφάλισης».

Δημοσιεύθηκε στην ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά "NextDeal" -14 Ιουνίου 2013.