Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα στο NextDeal με θέμα: "Σύγχρονες ιδέες για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα"

Άρθρο κ. Γεώργιου Κουτίνα,  με τίτλο: «Σύγχρονες ιδέες για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα».

Δημοσιεύθηκε στην ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για την ασφαλιστική αγορά "NextDeal" -14 Μαΐου 2013.