Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα “Άνοιγμα αγορών: Μύθος και πραγματικότητα” στο Blog & δημοσίευση στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ